รายการหลัก

ระบบรายงานกรมฯ


 


นางสาวนิตยา ตั้งศุภธวัช
เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง

รวมลิงค์ด่วน

ทีวี

หนังสือพิมพ์

บริการออนไลน์อื่น

ห้องสมุดเกษตร
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ราคาน้ำมัน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
รายงานพลังงาน
รายงานการประชุมDM

สวัสดีทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้องขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเรา กลับมาอีกครั้งนะคะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด...

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้องจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ smart Farmerฯ ณ ศพก.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จำนวนเกษตรกร 40 ราย และลงพื้นที่ หมู่ 5 ต.ท่าตะคร้อ วางแผนการจัดทำแปลงเรียนรู้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวนิตยา ตั้งศุภธวัช เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำบล ร่วมชุดปฏิบัติการทีมงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล ร่วมจัดเวที เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวนิตยา ตั้งศุภธวัช เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลือ่นที่ฯ โดยมีหน่วยงนคลินิกเคลื่อนที่ให้บริการแก่เกษตรกร ณ วัดพุพลู ม.3 ต. ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง ดำเนินการจัดเวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองรี หมู๋ที่ 3 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง ร่วมกับทีมงานกลุ่มอารักชาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
โดยมีนายอำนาจ เหล็งบำรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิทยากรบรรยาย
ณ ม.2 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2561

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จำนวน 40 ราย เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านอ่างศิลา หมู่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง จัดอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ที่ปลอดภั่ยได้มาตรฐาน ณ ศพก. หนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 มค.2561

อ่านข่าวทั้งหมด...
 
  • ผลิตภัณฑ์เด่น
  • รายงานการประชุมฯ
เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ต่าง ๆ กล้วยฉาบ , กล้วยเส้น ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า
ผ้าทอชนิดต่าง ๆ น้ำพริกแกง เห็ด
ของชำร่วย , ของที่ระลึก น้ำพริกเห็ด , เห็ดสามรส , ซาหริ่มเห็ดหูหนู ขนุนทอดกรอบ