รายการหลัก

ระบบรายงานกรมส่งเสริมฯ


 

ติดต่อเรา


สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง

หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
76160
โทร. 0-3249-4179 , 0-3249-4060
โทรสาร 0-3249-4179
อีเมล์ nongyaplong@doae.go.th