รายการหลัก

ระบบรายงานกรมฯ


 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอ

นางสาวนิตยา ต้ังศุภธวัช

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ 0-3249-4179 , 0-3249-4060
โทรสาร 0-3249-4179
มือถือ 08-9988-3733
อีเมล์  nongyaplong@doae.go.th

   
   

 

 

นางอรุณี แก้วถาวร

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-3249-4179 , 0-3249-4060
โทรสาร 0-3249-4179
มือถือ 08-3109-1960
อีเมล์ nongyaplong.doae.go.th

 

นายอำนาจ เหล็งบำรุง

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-3249-4179 , 0-3249-4060
โทรสาร 0-3249-4179
มือถือ 08-4483-3568
อีเมล์ nongyaplong.doae.go.th

   
ว่าง

 

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการ
โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ -
อีเมล์

   

นางนิรมล เพชรแดง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 0-3249-4179 , 0-3249-4060
โทรสาร 0-3249-4179
มือถือ 09-1281-0019
อีเมล์ nongyaplong@doae.go.th

   

นางสาวกุสุมา  วันเสือ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 0-3249-4179 , 0-3249-4060
โทรสาร 0-3249-4179
มือถือ 08-1005-1058
อีเมล์ kangkusuma@hotmail.com

   
 

นายฉลอง ศรีสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
โทรศัพท์ 0-3249-4179 , 0-3249-4060
โทรสาร 0-3249-4179
มือถือ -
อีเมล์ nongyaplong@doae.go.th